BMW F10 Vs 19inch OZ Ego wheels Sport

19 OZ EGO Italy original

19inch OZ Ego 8,5Jx19/et 34 fron-9,5Jx19/et 34 rear

Параметрите на БМВ Ф10 за пакет са:8.5Jx19 et33 / 9Jx19 et44

С това изнасяне,задната джанта застава точно под ръба на калника,много добре.

Мое мнение е,че това изнасяне е максимума на сток БМВ Ф10.

Всичко в повече ще води до редица усложнения.

BMWf10
F10
BMW5serie
OZego
OZwheels
OzEgowheels